Inovatyvių valdymo sistemų diegimas UAB “Akvavita”

Inovatyvių valdymo sistemų diegimas UAB “Akvavita”

UAB “AKVAVITA” yra viena iš moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje. Prieš kelerius metus įdiegta moderni vandens išgavimo, paruošimo, pilstymo, etiketavimo ir pakavimo įranga suteikia galimybę gaminti aukščiausios kokybės produktus be sąlyčio su oru, taip išsaugant unikalią mineralinio vandens kompoziciją. Kasmet įmonės gamybos apimtys didėja, kartu didėja ir žmogiškųjų išteklių bei procesų struktūrizavimo poreikis. Taip pat įmonės veikloje dėl produkto specifikos vyrauja sezoniškumas, darantis įtaką veiklos rezultatams. Sezono metu įmonės pardavimai išauga ir viršija gamybinius pajėgumus, ne sezono metu dalis produkcijos sandėliuojama. Siekiant suvaldyti produkcijos kokybę bei įsitvirtinti užsienio rinkose, įmonėje atsirado poreikis įsidiegti inovatyvius  maisto saugos vadybos standartus –BRC ir  IFS. Šie standartai įmonėje leis:

– Įrodyti sistemos atitiktį, o maisto saugos incidento atveju – teisiškai apginti savo organizaciją, parodant, kad buvo imtasi visų būtinų atsargumo priemonių;

– Sukurti ir valdyti vadybos sistemą, siekiant atitikties maisto saugos reikalavimams ir teisinėms normoms, specialų dėmesį skiriant įstatymams šalyse, kur vartojamas pagamintas produktas;

– Užtikrinti maisto saugos veiksmingumo gerinimo bei jo  stebėsenos ir matavimo priemonę;

– Sumažinti produktų broko, pertaisymo ir atšaukimo atvejus.

IFS ir BRC sertifikatų diegimui buvo parengtas projektas „Inovatyvių valdymo sistemų diegimas UAB “Akvavita”, siekiant didinti įmonės darbo našumą“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto pradžia 2016-04-01, pabaiga 2017-09-01.