Gauta parama investicijoms gamybos procesų skaitmenizavimui

Gauta parama gamybos procesų skaitmenizavimui

Šiuo metu įmonėje įgyvendinamas priemonės projektas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“- „UAB „Produktyvumo didinimo technologijos diegimas įmonėje UAB „Akvavita“ NR. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0094. Projekto veiklų pradžia 2019-07-05.

UAB “AKVAVITA” yra viena iš moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje. Bendrovė gamina kelių rūšių natūralų mineralinį ir šaltinio vandenį: „Akvilė“; „Eva“; „H2eau”. „VIA“, „Saguaro“, „Circle-K“. Šiuo metu įmonės eksportas pagal apyvartą sudaro 70 proc. Bendrovė gamybą vykdo Viečiūnų kaime, Druskininkų savivaldybėje. Įmonės vykdoma veikla labai prisideda prie ekonominės regiono plėtros ir vystymosi bei socialinės atskirties mažinimo dėl kuriamų naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų.

UAB „AKVAVITA“ mineralinio vandens technologinę liniją įdiegė prieš 5 metus ir sėkmingai įsitvirtino rinkoje su inovatyviais produktais. Tačiau siekiant didinti eksportą ir konkuruoti su pasauliniais žaidėjais mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų rinkoje, tolesnis įmonės augimas reikalauja investicijų į įmonės pajėgumų ir efektyvumo didinimą, automatizuojant ir skaitmenizuojant technologinius bei organizacinius procesus. Produktyvumo didinimo technologija, iš tiesų suteikia labai didelį gamybos lankstumą. Kadangi skaitmenizavus gamybos procesų duomenis įmonė gali lanksčiau planuoti gamybą, vykdyti užsakymus, atlikti pirkimus bei remiantis skaitmenizuotais gamybos procesų duomenimis priimti verslo sprendimus. Taigi, įmonėje diegiama produktyvumo didinimo technologija įgalina organizuoti gamybą pagal paklausą ir efektyviai prisitaikyti tiek prie didelių, tiek prie mažų gamybos partijų.

Bendra projekto vertė – 3 200 000 EUR, iš kurių ES  finansavimo suma 1 120 000 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.