Inovatyvių funkcinių gėrimų su bioaktyviais ingredientais kūrimas

2019 m. gauta parama investicijoms į MTEP veiklas UAB „Akvavita“

Šiuo metu įmonėje įgyvendinamas priemonės projektas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ – „Inovatyvių funkcinių gėrimų su bioaktyviais ingredientais kūrimas“ NR. J05-LVPA-K-04-0123. Projekto veiklų pradžia 2019-02-21.

UAB “AKVAVITA” yra viena iš moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje. Prieš kelerius metus įdiegta moderni vandens išgavimo, paruošimo, pilstymo, etiketavimo ir pakavimo įranga suteikia galimybę gaminti aukščiausios kokybės produktus be sąlyčio su oru, taip išsaugant unikalią mineralinio vandens kompoziciją. Be to, gaminant aukštos pridėtinės vertės produkciją yra sunaudojama ženkliai mažiau energetinių resursų bei žaliavų: iki  20 proc. mažiau elektros, 30 plastiko ir kt. Modernų vandens gamybos procesą įdiegusi bendrove tampa konkurencinga ne tik vietinėje rinkoje, bet ir užsienyje. Bendrovė gamina kelių rūšių natūralų mineralinį ir šaltinio vandenį: „Akvilė“; „Eva“; „H2eau”. Šiuo metu įmonės eksportas pagal apyvartą sudaro 75 proc. Bendrovė gamybą vykdo Viečiūnų kaime, Druskininkų savivaldybėje. Įmonės vykdoma veikla labai prisideda prie ekonominės regiono plėtros ir vystymosi bei socialinės atskirties mažinimo dėl kuriamų naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų.

Projekto metu bus siekiamas įkapsuliuotų biologiškai aktyvių medžiagų įterpimas į mineralinį vandenį, naudojant inovatyvų funkcionalųjį kamštelį. Projekto metu planuojama sukurti inovatyvius produktus  – funkcionaliuosius gėrimus su įkapsuliuotomis bio-aktyviomis medžiagomis.

Projekto metu kuriami nauji produktai būtų nauji pasaulyje šiais aspektais:

1. Ingredientų kilmė – būtų naudojami tik natūralūs ingredientai, tik augalinės kilmės.

2. Technologija – bio-aktyviosios medžiagos būtų pridedamos į gėrimus  mikro-/ nano- kapsuliacijos metodu ir taip apsaugomos nuo aplinkos poveikio ir išlaikomas jų efektyvumas.

3. Bazinis produktas – bio-aktyvieji ingredientai įkapsuliuojami į vandenį, nepridedant cukraus, dirbtinių saldiklių, konservantų.

Projektu metu bus siekiama nano-/mikro-kapsuliacijos technologijų pagalba, „supakuoti“ biologiškai aktyvias medžiagas į kitą medžiagą prieš joms patenkant į funkcinį gėrimą, taip išlaikant aktyviojo ingrediento aktyvumą ir nepridedant jokių saldiklių, cukraus, konservantų ir pan. Kadangi vartotojai nusigręžia nuo dirbtinių ir nepažįstamų sudedamųjų produkto dalių. Projekte planuojamos naudoti technologijos leis aktyviesiems ingredientams idealiai išsisklaidyti gėrime ir tai stipriai pagerins jų pasisavinimą.

Bendra projekto vertė – 1 599 823,39 EUR, iš kurių ES  finansavimo suma 930 575,8 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.