Parama technologinių ekoinovacijų diegimui įmonėje

Gauta parama investicijoms gamybos procesų skaitmenizavimui

Parama technologinių ekoinovacijų diegimui įmonėje

Šiuo metu įmonėje įgyvendinamas priemonės projektas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“- „Eko-pakuotės be etiketės technologijos diegimas įmonėje UAB „AKVAVITA“, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0016. Projekto veiklų pradžia 2019-09-17.

Projekto metu diegiama technologinė įranga užtikrins inovatyvių produktų sukūrimą – tai yra mineralinio ir šaltinio vandens pakuotę be etiketės, atsisakant neefektyvaus etikečių gamybos mechanizmo. Per metus laiko UAB ,,AKVAVITA“ sunaudoja 50 mln. plastikinių etikečių. Atsisakius tradicinės etiketės ir įdiegus inovatyvią eko-pakuotės be etiketės technologinę įrangą bus stipriai sumažintas plastiko žaliavų ir energijos resursų panaudojimas. Aplinkosaugos srityje:

1) įsigyti įrengimai leidžia sutaupyti 15% elektros energijos išteklių, kas mažina Lietuvos energetinę priklausomybę ir didina sukurtų produktų konkurencingumą tarptautinėse rinkose.

2) Dėl inovatyvios eko-pakuotės be etiketės technologijos yra 20% taupomas plastikas, nes nebus naudojamos plastikinės etiketės ir sumažės išmetamų nereikalingų plastiko etikečių atliekų kiekis. Tokiu būdu bus 20% sumažinamas pakuotės taršos mokestis.

3) Dėl inovatyvių įrengimų nebus naudojamos kenksmingos cheminės medžiagos – klijai, etanolio pagrindo rašalas, lakas, kas leis sukurti švaresnius gaminius, neteršiant aplinkos.

4) 10% sumažinami logistikos kaštai, nes nebereikia transportuoti etikečių iš tiekėjo į gamyklą, o tai padeda 10% sumažinti išmetamą CO2 kiekį.

Eko-pakuotės be etiketės technologinė įranga, iš tiesų suteikia labai didelį gamybos lankstumą, nes reikalaujami spausdinimo vaizdai gali būti perkeliami tiesiai į PET butelį be didelių papildomų investicijų, kurios paprastai yra reikalingos naujos etiketės gamybai. Ši nauja technologija leidžia stipriai sutrumpinti produkto pateikimo į rinką intervalą. Bendra projekto vertė – 3 357 000 EUR, iš kurių ES  finansavimo suma 1 174 950 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.