Projekto „Energetinio audito atlikimas įmonėje UAB „Akvavita““ įgyvendinimas

Projekto „Energetinio audito atlikimas įmonėje UAB „Akvavita““ įgyvendinimas

UAB “AKVAVITA” yra viena iš moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje. Prieš kelerius metus įdiegta moderni vandens išgavimo, paruošimo, pilstymo, etiketavimo ir pakavimo įranga suteikia galimybę gaminti aukščiausios kokybės produktus be sąlyčio su oru, taip išsaugant unikalią mineralinio vandens kompoziciją. Gamybinėje įmonėje visi technologiniai procesai vykdomi naudojant žaliavas ir energiją. Energijos vartojimo intensyvumas kasmet vis didėja, tai didina gaminamos produkcijos savikainą ir mažina jos konkurencingumą rinkoje. Įmonei trūksta lėšų ir kvalifikuotų specialistų, kad galima būtų sparčiau spręsti vartojamos energijos įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose mažinimo klausimus. UAB “Akvavita” siekdama didinti vartojamos energijos ir žaliavų efektyvumą bei išlikti konkurencinga rinkoje, siekia atlikti energijos vartojimo auditą įmonėje. Įmonės specialistai nėra kvalifikuoti atlikti tokį auditą, tad reikalinga atestuotų auditorių, kurie vadovaudamiesi “Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika” atliktų energijos vartojimo auditą įmonėje, pagalba. Kvalifikuoti auditoriai įvertintų esamą įmonės situaciją ir nurodytų priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti. Įmonė pasiruošusi palaipsniui įdiegti priemones, procesus ar technologijas, tausojančius energiją ir gamtinius išteklius.

Energetiniam auditui atlikti buvo parengtas projektas „Energetinio audito atlikimas įmonėje UAB „Akvavita“, kuris finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto pradžia 2016-06-01, pabaiga 2016-11-30.

Atlikus energijos vartojimo auditą, įmonė įsipareigoja per trejus metus po audito atlikimo įdiegti bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios pagal atsipirkimo laiką priskirtinos Audito atlikimo metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trijų metų).