ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ DIEGIMAS

2023 m. spalio mėn. UAB „Akvavita“ pradėjo įgyvendinti projektą „AEI ĮRENGIMŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE UAB „AKVAVITA“ Nr. 02-011-K-0130, kurio metu bus diegiama 476 kW saulės jėgainė. Projektė vertė 374.340 Eur, iš kurių ES finansavimo dalis sudaro 262.038 Eur. Projektas bus įgyvendinamas 24 mėnesius.

UAB „Akvavita“ yra viena iš moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje. Prieš kelerius metus įdiegta moderni vandens išgavimo, paruošimo, pilstymo, etiketavimo ir pakavimo įranga suteikia galimybę gaminti aukščiausios kokybės produktus be sąlyčio su oru, taip išsaugant unikalią mineralinio vandens kompoziciją. Energijos vartojimo intensyvumas kasmet vis didėja, tai didina gaminamos produkcijos savikainą ir mažina jos konkurencingumą rinkoje. Projektas prisidės prie įmonės AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą visame Lietuvos pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.